De Stichting Schoolvervoer Nederland heeft haar werkzaamheden gestaakt. De gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn van mening dat een door de gemeenten georganiseerd vervoersysteem beter en betaaldbaarder zal zijn.

De resultaten daarvan zijn inmiddels duidelijk.... Er heeft een grote uitschakelijking van lokale vervoerders plaatsgevonden, het vervoer wordt aanzienlijk duurder en door een bezwaarprocedure zijn er tot 1 januari 2015 overbruggingsovereenkomsten gesloten met voor een deel andere vervoerders. Ofwel, in janauri zullen een groot deel van de leerlingen opnieuw een nieuwe vervoerder krijgen, met andere chauffeurs en andere routes.

Alles waar de stichting namens en voor de kinderen voor vreesde, wordt nu bewaarheid. De grote dupe zijn de kinderen en in de media krijgt een vervoerder de zwarte piet toegeschoven. Terwijl de gemeente verantwoordelijk is en blijft!